Veldgids Libellen

 

Op de deze website staan wat aanvullende gegevens over de Europese libellen. De volgende zaken zijn op deze site te vinden (zie ook de menubalk links):

  Enkele  aanvullende figuren die handig kunnen zijn bij determinaties, onderop deze pagina;
  Foto's die toegevoegd zijn in de derde en vierde druk en links naar foto's van enkele soorten die wel in het uiterste zuiden en/of oosten van Europa voorkomen, maar niet in de veldgids staan;
  De meest recente lijst van de Europese libellen en ook één met aantekeningen over de veranderingen sinds de eerste druk uit 1997;
  De grenzen van Europa zoals wij die in de veldgids hanteren;
  Libellen literatuur zoals jij die kan gebruiken om soorten betere op naam te brengen en literatuur wij die gebruikt hebben om de gegevens uit samen te stellen;
  Links naar Libellensites in en om Nederland, maar ook naar twee overzichtspagina's naar libellen links over de hele wereld.

 

Als aanvulling nog enkele figuren die handig kunnen zijn bij determinaties

   Houtpantserjuffers Lestes viridens & L. parvidens en hun hybriden!
  
Vuurjuffers Pyrrhosoma nymphula & P. elisabethea
   Glazenmaker Aeshna, achterlijfsaanhangsels vrouwtjes
   Glazenmaker Aeshna, achterlijfsaanhangsels mannetjes
   Keizerlibellen Anax
   Rombouten Gomphus
   Tanglibellen Onychogomphus
   Balkanglanslibel Somatochlora borisi
   Glanslibellen Somatochlora
   Heidelibellen Sympetrum mannetje hamulus
   Heidelibellen Sympetrum vrouwtjes legschede
   Sympetrum sinaiticum
   Witsnuitlibellen Leucorrhinia, hamulus mannetje & legschede vrouwtje