Informatie en achtergrondinformatie over de Veldgids Libellen
Nieuwe foto's bij vierde druk Veldgids
Aanvullende figuren bij Veldgids
Lijst van alle Europese soorten en exoten, en foto's van die soorten die niet in de Veldgids staan
Welke andere literatuur kan aanbevolen worden