Inleiding

To the checklist of the Dragonflies of the Guanese Shield

Tapanahoni rivier bij Palumeu Welkom op deze site over de libellen van Suriname. Deze site is bedoeld voor mensen uit Suriname die iets meer willen weten over deze insectengroep uit hun eigen land, evenals voor Nederlandse en Vlaamse ecotoeristen en mensen die libellen een leuke insectengroep vinden. Vanaf 1989 is ondergetekende bezig en sinds half juni 2008 zijn Johan van 't Bosch en ondergetekende begonnen met het project 'De libellen van Suriname'. Inmiddels is de hele Surinaamse libellencollectie die in Naturalis aanwezig in een database ingevoerd: 20.000 libellen.  
   
Elasmothemis rufa Voor de belangstellenden is ten eerste iets te vinden over vragen over libellen in de faq. Een overzicht van allerlei mogelijke zaken die met Grasbarki, Brasbargi of Glazenmakers, zoals libellen in Sranan Tongo worden genoemd, te maken hebben. Daarna volgt een onderdeel met enkele van de meest bijzondere libellen van Suriname: de kleinste soort, de kleurrijkste soorten. Van de grootste libellen zijn de reuzenjuffers het meest spectaculair: net elfjes als je die door het bos ziet vliegen.
   
Ischnura capreola Dan volgen foto's van enkele Surinaamse libellensoorten. Zowel een overzicht van de groepen die je tegen kan komen, als foto's van de soorten die ik in 2006 heb gefotografeerd. De kans dat het een waterjuffer of een korenbout tegenkomt is verreweg het grootst. De libellensoorten van het kustgebied en de savannes zijn vaak wat algemenere soorten, die ook wel elders in de tropen voorkomen. Reken er echter op dat er tussen de soorten van kreken en rivieren diep uit het tropische regenwoud soms nog onbeschreven soorten kunnen zitten.
   
Dirk Geijskes

De basis van de soortenkennis over de libellen van Suriname is te danken aan twee Nederlandse libellendeskundigen die tussen 1938 en 1973 in Suriname woonden. Dirk Geijskes (1907-1985) werkte eerste in Suriname aan de plaaginsecten van landbouwgewassen, later als gouvernementsbioloog en hij was de eerste direkteur van het Surinaams museum. Jean Belle (1920-2001) die als wiskundeleraar les gaf in Suriname. De libellen die zij verzameld hebben zijn aanwezig in de collectietoren van Naturalis in Leiden. 

  Opzet en uitvoering Marcel Wasscher. Opmerkingen, aanvullingen of vragen over de website?